Hærmygg

søndag 10. februar 2008 11:00
Skriv ut
Hærmygg (Sciaridae) kalles også for soppmygg eller sørgemygg og er en stor familie av små, mørkfargede mygg som er vanlig i fuktige  skogsmiljøer. De er dårlige flyvere, og sitter helst i ro til de blir skremt opp. De opptrer ofte på planter som overvintres innendørs.

Larven er ca 5 mm lange, glassklare eller melkehvite med glinsende sort hode.  Larvene lever i jorden hvor de kan gjøre stor skade. De spiser planterøtter, og kan også gnage seg oppover i stenglene. Små frøplanter vil dø ganske fort når det blir skader på rotsystemet.

De voksne fluene kan også overføre soppsykdommer mellom pottene. Fluene lever bare en uke, men i den tiden vil hunnen legge 100-150 egg. Larvene forpupper seg etter 14 dager og puppen klekkes etter ca 3 dager. En hel syklus  blir da 2-4 uker.

Forebyggende behandling er å unngå overvanning og fuktig jord. Toppdressing med sand hjelper også bra. Gule limfeller virker bra på fluene og vil vanligvis holde bestanden av fluer godt nede. Fluene på fellene gir også en god indikasjon på hvor stort problemet er. Biologisk bekjemping kan være nematoder, men disse kan ikke forflytte seg, og virker ikke godt hvis det kommer inn nye potter med infisert jord. Rovmidd (Hypoaspis miles) forflytter seg greit mellom pottene og holder også  undervaningsmattene fri for larver. En behandling holder vanligvis hele vekstsesongen  (midden kan bestilles fra Lier Fruktlager)

Mer info og bilde av larven
Sist oppdatert lørdag 02. mai 2009 20:54